Saobraćajno-tehničko uređenje kruga fabrike

Cilj saobraćajno-tehničkog uređenja kruga fabrike jeste stvaranje boljih i bezbednijih uslova za nesmetano odvijanje saobraćajnih procesa unutar fabričkih postojenja (objekata posebne namene). Kako bi se to postiglo neophodno je izvršiti detaljno prikupljanje informacija i dokumentacije od Investitora/Naručioca. Nakon toga uz zahteve Investitora/Naručioca pristupa se projektovanju saobraćajnog rešenja koji je u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i standardima. Svaki saobraćajni projekat se radi tako da je Investitor u svakom trenutku upućen u realizaciju istog sve do konačne realizacije projekta.

Ciljevi uređenja fabričkih krugova

Prilikom izrade projekta saobraćajno-tehničkog uređenja kruga fabrike teži se postizanju sledećih ciljeva:

Uređenje saobraćajnica u krugu fabrike koje omogućava bezbednije funkcionisanje saobraćaja.
Uređenja stacionarnog saobraćaja sa ciljem smanjenje uticaja prvenstveno na dinamički saobraćaj, zatim i poboljšanje bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju.
Uređenja pešačkih tokova kako bi se obezbedili bezbedni putevi pešacima koji se se kreću unurat predmetnog objekta.
Definisanja režima saobraćaja sa ciljem poboljšanja nivoa usluge i bezbednosti na saobraćajnicama. U zavisnosti od situacije, stanja na terenu, analize bezbednosti saobraćaja na tim lokacijama, protoka vozila, najopterećenijih deonica pristupa se utvrđivanju režima saobraćaja.
Uređenja požarnog puta kako bi se stvorile mogućnosti da zaposleni u slučaju požara na što brži i bezbedniji način izbegnu opasnost i dodju do sigurnog mesta.
Uređenja magacinskog prostora kako bi se omogućilo bezbedno fukncionisanja kretanja viljuškara i/ili pešaka unutar magacinskih prostora.

Uređenje saobraćajnica u krugu fabrike

– Uređenje pristupnih puteva
– Uređenje stacionarnog saobraćaja
– Uređenje pešačkih tokova
– Definisanje režima saobraćaja
– Uređenje požarnog puta
– Uređenje magacinskih prostora
– Vođenje saobraćaja unutar internih saobraćajnica